การรับประกันสินค้า


  1. ทางร้านจะรับประกันสินค้าเฉพาะที่ซื้อจากทางเราเท่านั้น
  2. สินค้าต้องเคลมพร้อมกล่องและอุปกรณ์ครบชุดเท่านั้น และกล่องสินค้าต้องมีสติกเกอร์ void sticker และเลขที่ออเดอร์ในการสั่งซื้อ หากไม่มีหลักฐานดังกล่าวไม่รับเคลมทุกกรณี
  3. รับประกันความเสียหายของสินค้า ภายใต้การใช้งานที่ถูกวิธีและความเสียหายที่เกิดจากความผิดพลาดในการผลิตเท่านั้น
  4. สินค้าที่ได้รับความเสียหายจากอุบัติเหตุ การใช้งานผิดวิธี สินค้าที่มีการเก็บรักษาไม่ถูกต้อง อาทิ มีคราบน้ำ รอยสกปรก รอยสนิม รอยความชื้น รวมถึงสินค้าที่เคลมต้องอยู่ในสภาพดี หากสภาพ ผิดปกติไปจากเดิมทางรูปทรง ได้แก่ แตก Port usb หัก,บิ้น,งอ,ยุบ,เบี้ยว,ร้าว,ทะลุ,ขาด,บางส่วนขาดหายไปหรือดัดแปลงขอสงวนสิทธิ์ไม่รับเคลมสินค้า
  5. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนสินค้ารุ่นที่มูลค่าเท่ากันให้ลูกค้า กรณีสินค้าที่ลูกค้าส่งเคลม หมดรุ่นหรือยกเลิกจำหน่าย

**กรณีได้รับสินค้าไม่ตรงรุ่น ผิดสี มีตำหนิ ได้ไม่ครบ ความผิดพลาดจากการขนส่ง สามารถส่งเคลมได้ค่ะ อย่าลืมถ่ายรูปไว้เป็นหลักฐาน แล้วส่งมาให้ทางเราตรวจดูก่อนว่าสามารถเคลมได้หรือไม่ค่ะ**

QC