วิธีชำระเงิน


โอนเงินค่าสินค้าตามยอดที่ได้รับแจ้งทางอีเมล์ โดยโอนผ่านธนาคาร ดังต่อไปนี้

payment

หลังจากโอนเงินเรียบร้อยแล้ว ให้แจ้งชำระเงิน ที่เมนู “แจ้งชำระเงิน” หากไม่แจ้งอาจทำให้ออเดอร์ตกหล่นได้ค่ะ